Website Banner
 
เราคือศูนย์รวมมอเตอร์สั่นเขย่าและอุปกรณ์สั่นสะเทือนทั้งระบบลมและไฟฟ้า
 ONE STOP OF INDUSTRIAL VIBRATOR 
 
 
 ID LINE ; dolez1
   
 
         
 
 
    PNEUMATIC LINEAR VIBRATOR     PNEUMATIC ROTARY VIBRATOR    ELECTRIC MOTOR VIBRATOR  
มอเตอร์สั่นเขย่าระบบลม, มอเตอร์สั่นเขย่าระบบไฟฟ้าผลิตในประเทศอิตาลี
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับปากถังไซโล
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับถังฮอปเปอร์
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับท่อลำเลียง
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับรางเลื่อนฝีด
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับตะแกรงโยก
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับตะแกรงร่อน
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับเครื่องคัดแยก
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับงานเทปูน
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับงานหล่อแบบคอนกรีต
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับโต๊ะสั่น
มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับถังขัดทราย

 ขายอุปกรณ์สั่นสะเทือนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมระบบลม
 PNEUMATIC VIBRATOR, AIR VIBRATOR, AIR KNOCKER, AIR CANNON, PNEUMATIC HAMMER
 PNEUMATIC VIBRATOR แบ่งเป็น
 
1.PNEUMATIC BALL VIBRATOR เป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับผนังจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของบอลเหล็กทรงกลม
 2.PNEUMATIC ROLLER VIBRATOR เป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับผนังจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของโรลเลอร์เหล็กรูป      ทรงกระบอก
 3.PNEUMATIC TURBINE VIBRATOR เป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับผนังจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของใบจักรที่มีน้ำหนัก  ไม่สมดุลย์
 4.PNEUMATIC PISTON VIBRATOR เป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับผนังในแนวตั้งฉากกับผนังที่ยึด
 5.PNEUMATIC KNOCKER หรือ AIR KNOCKER เป็นการสร้างแรงกระแทกกับผนังเหมือนเอาฆ้อนเคาะ
 6.AIR CANNON เป็นการระเบิดลมเข้าไปในถังตามจุดที่ของมักจะติดอยู่ให้หลุดออก

 ขายอุปกรณ์สั่นสะเทือนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหรรมระบบไฟฟ้า
 MOTOR VIBRATOR มอเตอร์สั่น มอเตอร์เขย่า
มีทั้งชนิดขาตั้งและหน้าแปลน
สามารถแบ่งความถี่ของการสั่นได้ดังนี้
มอเตอร์สั่นเขย่าชนิด 2 โพล จะมีรอบความถี่อยู่ที่ 3000 รอบ
มอเตอร์สั่นเขย่าชนิด 4 โพล จะมีรอบความถี่อยู่ที่ 1500 รอบ
มอเตอร์สั่นเขย่าชนิด 6 โพล จะมีรอบความถี่อยู่ที่ 1000 รอบ
มอเตอร์สั่นเขย่าชนิด 8 โพล จะมีรอบความถี่อยู่ที่   750 รอบ
มอเตอร์สั่นเขย่าชนิด10 โพล จะมีรอบความถี่อยู่ที่  600 รอบ
มอเตอร์สั่นคอนกรีตชนิดความถี่สูง ปกติใช้กับงานก่อสร้างเทแบบ หล่อแบบคอนกรีต
มอเตอร์สั่นคอนกรีตชนิดความถี่สูง ปรับรอบได้
เป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนที่มีมอเตอร์เป็นต้นกำลังในการหมุนน้ำหนักที่ไม่สมดุลย์ ความถี่ในการสร้างแรงสั่นสะเทือน
มาจากจำนวนขั้วของมอเตอร์ สามารถปรับความถี่ได้โดยใช้อินเวอร์เตอร์


  ตัวอย่างของการใช้อุปกรณ์สั่นสะเทือน vibrator
อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม PNEUMATIC VIBRATOR เหมาะกับงานเบามากจนถึงงานปานกลาง
อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบไฟฟ้า MOTOR VIBRATOR เหมาะกับงานเบาจนถึงงานหนักมาก


         
         ใช้ AIR KNOCKER
ช่วยให้ของไหลออกจากถัง
 
 
 
   - เพื่อให้วัสดุที่เป็นผง เม็ด ไหลผ่านทางแคบได้ดีเช่น ปากถัง HOPPER BIN
     - เพื่อให้วัตถุมีการเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอผ่านไป
     - เพื่อบดอัดวัสดุที่เป็นผงในภาชนะปิด
     - ใช้ติดกับตะแกรงร่อน

 ข้อดีของอุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม PNEUMATIC VIBRATOR 
       

BALL PNEUMATIC 
     TYPE K10
 
 
    - มีตั้งแต่ขนาดเล็กกว่ากล่องไม้ขีดจนถึงขนาดใหญ่สำหรับปากถังไซโล
     - ใชักับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากไฟฟ้า explosion proof
     - ปรับแรงและรอบการสั่นได้ง่าย
     - มีน้ำหนักเบา
   - การซ่อมบำรุงต่ำ     
ข้อดีของอุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบไฟฟ้า MOTOR VIBRATOR มอเตอร์สั่น มอเตอร์เขย่า
     - ติดตั้งสะดวก ใช้้ได้ทุกที่ๆมีไฟฟ้า
       - มีประสิทธิภาพสูงต่อพลังงานที่ใส่เข้าไป
       - สามารถปรับการติดตั้งให้เป็นลักษณะการโยกในแนวเส้นตรงหรือโยกแบบส่ายได้
       - การซ่อมบำรุงต่ำ
      

    ACTIONS  THROUGH SOLUTION APPLICATIONS OF OUR DOLEZ VIBRATORS
 
       
 
 PNEUMATIC VIBRATOR TYPE FP
โต๊ะสั่นขนาดเล็ก
 PNEUMATIC VIBRATOR TYPE GT
ถังผงสารเคมี
 
       
 
 PNEUMATIC VIBRATOR TYPE R
ถังแป้งผง
 MOTOR VIBRATOR TYPE BM
ตะแกรงเขย่าสารเคมี
 

          
 
 PNEUMATIC VIBRATOR TYPE K
รางขนาดเล็ก
PNEUMATIC VIBRATOR TYPE K
ช่วยให้ของไหลในท่อ
 
Current Pageid = 1